Tuesday, 29/11/2022 - 05:53|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Văn bản liên quan