Friday, 02/12/2022 - 20:22|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
Quyết định số 1408/QĐ-SGDĐT ngày 09/11/2020 Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành Giáo dục và Đào tạo
Văn bản liên quan