Friday, 02/12/2022 - 20:29|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
 • Phần mềm Master Test
  | Trường THCS Lao Bảo | 94 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về tại đây!
 • Mẫu sổ điểm theo Thông tư 22.
  | Trường THCS Lao Bảo | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu sổ điểm được thiết kế theo TT22, và có thể sử dung cho các lớp 8, 9. Tải file về/ giải nén/Nhập thông tin ở Sheet trang bìa/chọn mẫu sổ điểm theo môn phù hợp/nhập thông tin môn, lớp. Nếu nhập lớp nào thì mở file excel ứng với danh sách của lớp ...
 • Mẫu Import phân phối chương trình
  | Trường THCS Lao Bảo | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu báo cáo thành tích
  | Trường THCS Lao Bảo | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phiếu chấm SKKN theo Công văn 1920
  | Trường THCS Lao Bảo | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
CHUYÊN MÔN