Mục đích trang diễn đàn là dành cho những học sinh muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập, cùng nhau giải quyết những bài toán khó, cung cấp cho nhau những thông tin hữu ích, ...