Monday, 04/12/2023 - 09:36|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG THCS LAO BẢO

CHI BỘ TRƯỜNG THCS LAO BẢO

17 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1998-2015)

 

                                                                   

 

 

Trường THCS Lao Bảo được thành lập từ tháng 8 năm 1992, khi đó trường chưa có đảng viên. Đến năm 1994 mới có hai đảng viên đầu tiên và sinh hoạt chung với Chi Bộ 3 (Do Đồng chí Ngô Khởi Điểm làm Bí thư). Đến  năm 1997 số lượng đảng viên của ba trường: Mầm Non, Tiểu học và THCS Lao Bảo đủ số lượng và thành lập chi bộ riêng – Chi bộ Giáo dục (Do Đồng chí Phạm Ngọc Uy làm bí thư).  Chi Bộ Giáo dục khi thành lập có 11 đảng viên, bao gồm: Trường Mầm non có 1 đảng viên, Trường Tiểu học có 4 đảng viên và trường THCS có 6 Đảng viên

Đến năm 1998 trường THCS Lao Bảo đã có 6 Đảng viên chính thức. Theo quy định của Điều lệ Đảng và để đáp ứng yêu cầu Lãnh đạo giáo dục phù hợp với từng cấp học, Đảng bộ Thị trấn đã có Quyết định thành lập Chi bộ Trung học cơ sở và  Chi bộ Tiểu học Mầm non riêng.         

Chi bộ trường THCS Lao Bảo - mười hai năm với 8 kỳ Đại hội:

Đại Hội Chi Bộ Lần thứ I- nhiệm kỳ 1998-2000  được tổ chức ngày  06/12/1998 . Đây cũng là Đại Hội Thành lập Chi bộ trường THCS Lao Bảo, Trước đó do không đủ Đảng viên nên Chi Bộ đã sinh hoạt chung tại Chi Bộ Giáo dục Thị Trấn Lao Bảo (Bao gồm Đảng viên của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS). Khi mới thành lập Chi bộ có 6 Đảng viên ; Đồng chí Hoàng Phú Đức được Đại Hội bầu làm Bí thư (đầu tiên) của Chi Bộ.

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ lần thứ I - nhiệm kỳ 1998-2000: Lãnh đạo Nhà trường đẩy mạnh công tác phổ cập GD THCS, phấn đấu về đích đầu tiên công tác phổ cập THCS. Phát triển quy mô trường lớp hợp lý, duy trì tốt các lớp BTTH để làm cơ sở tham mưu với cấp trên xin  mở trường THPT riêng. Đưa Tin học vào giảng dạy và ứng dụng trong Nhà trường, Nâng cao chất lượng toàn diện, tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả

Các Đảng viên đầu tiên của Chi Bộ: Đ/c Trần Đình Bá; Mai Thành; Phạm Xuân Thảo; Phạm Hữu Đức;.Nguyễn Thị Châu Loan và  Hoàng Phú Đức.

         Đại Hội Chi bộ  lần thứ II- nhiệm kỳ 2000-2001 được tổ chức ngày 16-7-2000 tại trường THCS Lao Bảo; Chi Bộ gồm 8 đảng viên (Đ/c Nguyễn Thị Thơi mới được kết nạp và Đ/c Trần Thị Thanh Xuân chuyển từ Chi bộ Tiểu học sang). Đại hội bầu Đồng chí Hoàng Phú Đức làm Bí thư.

    Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2000-2001: Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập THCS, tách trường (chuyển một số CBGV cốt cán và Học sinh BTTH cho trường THPT), tập trung xây dựng đội ngũ, các tổ chức trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng CSVC- Thiết bị... phấn đấu xây dựng thành công trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2000-2010.

 

        Đại Hội Chi Bộ Lần thứ III- nhiệm kỳ 2001-2003  được tổ chức ngày 31/12/2001 tại trường THCS Lao Bảo, Chi bộ có 8 đảng viên (Đ/c Mai Thành và Đ/c Phạm Xuân Thảo chuyển sinh hoạt sang trường THPT Lao Bảo; Kết nạp mới 2 Đ/c: Hàn Văn Minh và Hầu Thị Minh Nguyệt). Đại hội bầu Đồng chí Hoàng Phú Đức làm Bí thư.

    Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2001-2003: Cũng cố và duy trì kết quả phổ cập THCS, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, tích cực hoàn thành các yêu cầu cơ bản:Huy động và duy trì tốt số lượng học sinh, xây dựng hoàn chỉnh các điều kiện chủ yếu của một trường chuẩn quốc gia như Phòng thực hành, thư viện, phòng nghe nhìn, phòng truyền thống, môi trường cảnh quan sư phạm, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý…Phấn đấu về đích thắng lợi nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

 

        Đại Hội Chi Bộ Lần thứ IV – nhiệm kỳ 2003-2005 được tổ chức ngày 12/9/2003  tại trường THCS Lao Bảo. Đại hội bầu Đồng chí Hoàng Phú Đức làm Bí thư, Đ/c Trần Đình Bá Phó Bí thư.

       Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2003-2005: Phát huy kết quả đạt được khá toàn diện của trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia để lãnh đạo Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông, coi trọng giáo dục hướng nghiệp, duy trì các lớp GDTX, đầu tư để làm chuyển biến một số môn chất lượng còn thấp. Xây dựng Đội ngũ CBGV vững mạnh về mọi mặt, lấy lực lượng Đảng viên làm nòng cốt. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học… và ngăn chăn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong Nhà trường.

 

        Đại Hội Chi Bộ Lần thứ V – Nhiệm kỳ 2005-2006  được tổ chức ngày 17/4/2005. Đại hội đã bầu  Cấp uỷ  gồm các đồng chí: Đ/c Hoàng Phú Đức – Bí thư; Đ/c Trần Đình Bá – Phó Bí thư và Đ/c Trần Thị Thanh Xuân – Uỷ viên.

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2005- 2006:  Phát huy những kết quả đạt được của những năm học trước, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển quy mô trường lớp hợp lý, đảm bảo chất lượng dạy học, nâng cao tỷ lệ phổ cập THCS. Tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, đầu tư xây dựng CSVC-KT theo hướng hiện đại; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong CBGV để giữ vững chất lượng - xứng đáng là  trường đã đạt chuẩn quốc gia.

                Tập trung xây dựng các tổ chức trong trường học, nhất là tổ chức Đội Thiếu niên, tăng cường phòng chống các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng…

 

      Đại Hội Chi Bộ Lần thứ VI – nhiệm kỳ 2006-2008 được tổ chức ngày 14/10/2006. Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ gồm các đồng chí: Đồng chí Hoàng Phú Đức – Bí thư; Đ/c Trần Đình Bá – Phó Bí thư và Đ/c Trần Thị Thanh Xuân – Uỷ viên.

Ngày 22/3/ 2007 đồng chí Trần Đình Bá được cấp trên điều động chi viện làm CBQL vùng Bản, Chi bộ đã bầu đồng chí Trần Thị Thanh Xuân làm Phó BT và bầu bổ sung đồng chí Hàn Văn Minh làm uỷ viên Cấp uỷ.

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008: Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo tinh thần của Nghị quyết 40/QH của Quốc Hội, thực hiện mạnh mẽ chủ đề năm học”nâng cao chất lượng quản lý giáo dục” và thực hiện cuộc vận động “Hai không”. Chống học sinh bỏ học, duy trì tỷ lệ phổ cập THCS và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

 

 Chăm lo công tác xây dựng đảng, chú trọng hơn nữa bồi dưỡng đội ngũ CBGV (Do nhiều đồng chí trưởng thành được điều động chi viện nơi khác), giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

 

        Đại Hội Chi Bộ Lần thứ VII – nhiệm kỳ 2008-2010 được tổ chức ngày 11/5/2008. Đại hội đã bầu  Cấp uỷ Chi bộ gồm các đồng chí: Đồng chí Hoàng Phú Đức – Bí thư; Đ/c Trần Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư và Đ/c Lê Văn Thanh – Uỷ viên. Ngày 22/9/2008 do đồng chí Lê Văn Thanh được chuyển về đồng bằng nên Chi bộ đã bầu bổ sung đồng chí Trần Nữ Nhân  làm uỷ viên cấp uỷ.

 

 

     Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010:

Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo tinh thần của Nghị quyết 40/QH của Quốc Hội; Tập trung lãnh đạo thống nhất hai nhiệm vụ cơ bản: Phổ cập giáo dục và xây dựng nền giáo dục chất lượng thực chất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý và dạy học; Triển khai xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tham mưu chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục THCS từ nay đến 2010 (Có chuẩn bị điều kiện để năm 2012 tách trường THCS thành hai trường riêng. Hạ thấp tỷ lệ học sinh bỏ học. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, Đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, quản lý Nhà trường, tăng cường nề nếp kỷ cương, nhanh chóng khắc phục các hiện tượng tiêu cực…

Đại hội Chi bộ lần thứ VIII:

Đại hội Chi bộ lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2010-2012 được tổ chức ngày 28/2/2010 Tại trường THCS Lao Bảo. Đại hội bầu cấp ủy gồm 05 đồng chí: Đồng chí Hoàng Phú Đức – Bí thư; Đồng chí Trần Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư; Ủy viên là các đồng chí: Trần Nữ Nhân; Đoàn Minh Lộc; Trần Ngọc Định;

Tháng 8 năm 2011, Đồng chí Đoàn Minh Lộc và Trần Ngọc Định được điều động làm CBQL nơi khác, Chi bộ đã bầu bổ sung đồng chí Hồ Thị Tố Trinh và Phạm Phú Xuân vào cấp ủy Chi bộ.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2010 - 2012:

Chỉ đạo Nhà trường thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Lao Bảo giai đoạn 2010 đến  2015 một cách quyết liệt để đạt được các mục tiêu giáo dục: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Lấy lực lượng đảng viên làm nòng cốt trong mọi phong trào, đủ sức lực và trí tuệ để lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường; xây dựng đội ngũ CBGV vững mạnh về mọi mặt, làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới.

Phương hướng và nhiệm vụ cơ bản nhiệm kỳ 2010 - 2012:

- Lãnh đạo  việc huy động sức mạnh tổng hợp tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; Nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học.

- Lãnh đạo việc mở rộng quy mô trường lớp trên cơ sở đảm bảo chất lượng, xây dựng thành công “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”, Thực hiện tự đánh giá chất lượng nghiêm túc và phấn đấu kiểm định được chất  luợng đạt yêu cầu.

- Chăm lo công tác xây dựng Đảng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ CBGV, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Tăng cường xây dựng CSVC-KT trường học theo hướng hiện đại.

- Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, quản lý Nhà trường, tăng cường nề nếp kỷ cương, nhanh chóng khắc phục các hiện tượng tiêu cực.

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2012-2015

            Diễn ra vào ngày 22/09/2012 tại trường THCS Lao Bảo, đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Hoàng Phú Đức.

2. Đồng chí Trần Thị Thanh Xuân.

3. Đồng chí Lê Cảnh Hoài.

4. Đồng chí Hồ Thị Tố Trinh.

5. Đồng chí Phạm Phú Xuân.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Nga.

7. Đồng chí Trần Nữ Nhân.

Đồng chí Hoàng Phú Đức được bầu giữ chức Bí thư.

Đồng chí Trần Thị Thanh Xuân được bầu giữ chức Phó Bí thư.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2012 - 2015

Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch các nội dung của chiến lược phát triển Trường THCS Lao Bảo giai đoạn 2010 đến 2015 một cách quyết liệt để đạt được các mục tiêu giáo dục: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thêi kú héi nhËp.

Trước mắt lấy lực lượng đảng viên làm nòng cốt trong mọi phong trào, đủ sức lực và trí tuệ để lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường; xây dựng đội ngũ CBGV vững mạnh về mọi mặt, tập trung khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới.

            Mục tiêu cần đạt trong nhiệm kỳ 2012-2015

            Lãnh đạo nhà trường “thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” với các chỉ tiêu cụ thể

1. Phát triển quy mô trường lớp, học sinh, giáo viên.

            Củng cố vững chắc công tác phổ cập THCS, thực hiện phổ cập THPT theo kế hoạch chung của huyện.

Các năm học đều phấn đấu huy động tối đa số học sinh trong xã hội; duy trì được số lượng huy động đầu năm theo chỉ tiêu cấp trên giao. Chú trọng giúp đỡ kịp thời con em dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... theo học. Phấn đấu nâng cao dần tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Tỷ bỏ học không vượt quá 1%.

Mỗi năm huy động trên 95% học sinh lớp 8 tham gia học nghề phổ thông.

Tham mưu với cấp trên xin bố trí đủ và đồng bộ giáo viên theo kế hoạch.

2. Đảm bảo chất lượng, thực chất

Duy trì được số học sinh giỏi theo tỷ lệ đạt được của năm trước nhưng chất lượng đảm bảo yêu cầu thực chât hơn và tỷ lệ đạt được trên 12%.

Phấn đấu có nhiều HSG huyện và HSG tỉnh hơn năm trước.

Hạn chế thấp nhất số học sinh yếu, kém về học lực. Tỷ lệ yếu kém dưới 2%.

Học sinh lưu ban không vượt quá 1%.

Hạn chế thấp nhất HS có hạnh kiểm trung bình; Học sinh yếu kém về hạnh kiểm không vượt quá 1%.

3. Chất lượng đảng viên và Chi bộ

100% đảng viên được xếp loại cuối năm: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đều đạt các danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, CSTĐ các cấp. Đội ngũ CBGV-NV không có người vi phạm kỷ luật.

Kết nạp tối thiểu 04 đảng viên mới/năm và bồi dưỡng lớp đối tượng đảng tạo nguồn tối thiểu 6 quần chúng/năm.

Xây dựng Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Nhà trường đạt trường tiên tiến xuất sắc; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong trường đều vững mạnh mọi mặt.

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2015-2017

            Đại hội Chi bộ trường THCS Lao Bảo nhiệm kì 2015 -2017 tiến hành họp từ 8 giờ 0 phút ngày 24 tháng 1 năm 2015 với sự có mặt của 26 đảng viên trên tổng số 26 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí: Hoàng Phú Đức

2. Đồng chí: Trần Thị Thanh Xuân

3. Đồng chí: Lê Cảnh Hoài

4. Đồng chí: Trần Nữ Nhân

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Nga

6. Đồng chí: Lê Phước Hòa

7. Đồng chí: Phạm Phú Xuân

Và đồng chí Hoàng Phú Đức được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Trần Thị Thanh Xuân được bầu giữ chức Phó Bí thư.

Đến tháng 8/2015 đ/c Phạm Phú Xuân chuyển đến công tác tại trường THCS Tân Liên; tháng 10/2015 đ/c Hoàng Phú Đức được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Lao Bảo về việc bầu bổ sung cấp ủy chi bộ để đảm bảo số lượng cơ cấu theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017.

Ngày 19/10/2015 Hội nghị chi bộ THCS Lao Bảo đã tổ chức bầu bổ sung cấp ủy chi bộ; đ/c Trần Ngọc Định được bầu vào cấp ủy giữ chức vụ Bí thư; đ/c Dương Thảo Trang được bầu vào cấp ủy – Chi ủy viên.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 - 2017

Chi bộ lãnh đạo Nhà trường tiếp tục“ Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch các nội dung của chiến lược phát triển Trường THCS Lao Bảo giai đoạn 2015 đến  2020 một cách quyết liệt để đạt được các mục tiêu giáo dục: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trước mắt lấy lực lượng đảng viên làm nòng cốt trong mọi phong trào, đủ sức lực và trí tuệ để lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường; xây dựng đội ngũ CBGV vững mạnh về mọi mặt, tập trung khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới.

            Mục tiêu cần đạt trong nhiệm kỳ 2015-2017

            Chi bộ lãnh đạo Nhà trường “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục” với các chỉ tiêu cụ thể

1. Phát triển quy mô trường lớp, học sinh, giáo viên

Củng cố vững chắc công tác phổ cập THCS, tiếp tục thực hiện phổ cập THPT theo kế hoạch chung của huyện. Huy động tối đa số học sinh trong xã hội, duy trì được số lượng huy động đầu năm theo chỉ tiêu cấp trên giao. Chú trọng giúp đỡ kịp thời con em dân tộc ít người, học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ bỏ học

Mỗi năm huy động trên 95% học sinh lớp 8 tham gia học nghề phổ thông.

Tham mưu với cấp trên xin bố trí đủ và đồng bộ giáo viên theo kế hoạch.

2. Đảm bảo chất lượng, thực chất

Duy trì được tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm trên 12%. Phấn đấu có nhiều HSG huyện và HSG tỉnh hơn năm trước.

Hạn chế thấp nhất số học sinh yếu, kém về học lực. Tỷ lệ yếu kém dưới 2%. Học sinh lưu ban không vượt quá 1%. Hạn chế thấp nhất HS có hạnh kiểm trung bình; Học sinh yếu kém về hạnh kiểm không vượt quá 1%.

3. Chất lượng đảng viên và Chi bộ:

     100% đảng viên được xếp loại cuối năm: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đều đạt

các danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, CSTĐ các cấp.  Đội ngũ CBGV-NV không có người vi phạm kỷ luật. Kết nạp tối thiểu 04 đảng viên mới/năm và giới thiệu bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng tạo nguồn tối thiểu 6 quần chúng/năm.

Xây dựng Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Nhà trường đạt Trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong trường đều vững mạnh mọi mặt.

Như vậy kể từ ngày thành lập đến nay, Chi bộ trường THCS Lao Bảo đã qua 10 kỳ Đại hội. Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình – Lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ một cách xuất sắc: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng năm học, xây dựng thành công trường THCS đạt chuẩn quốc gia, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo các tiêu chí Xanh sạch đẹp; Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo xây dựng Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong trường đều vững mạnh mọi mặt và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng (Từ một trường không có Đảng viên, nay đã phát triển 50 đảng viên, trong đó đã chuyển đi nơi khác 24 đảng viên, nhiều đồng chí được điều động làm CBQL giáo dục nơi khác đều được trưởng thành từ Chi bộ trường THCS Lao Bảo). Chính những thành tích trên nên 17 năm qua Chi bộ  đều được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó nhiều năm đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện” và được Đảng Bộ thị trấn Lao Bảo và Huyện ủy huyện Hướng Hóa khen thưởng./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 221
Tháng 12 : 444