Từ khi thành lập đến nay, Hội CTĐ trường THCS Lao Bảo đã quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể Hội cơ sở vững mạnh góp phần cùng Các Hội trên địa bàn làm tốt chức năng và vai trò ...