Friday, 02/12/2022 - 21:07|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
 • CHUYÊN ĐỀ DẠY VÀ HỌC
  | 228 lượt tải | 22 file đính kèm
  Đây là những SKKN hoặc đề tài khoa học của CBGV có nội dung thuộc lĩnh vực dạy và học các bộ môn văn hoá. Để xem hoặc tải thông tin, các bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng.
 • CHUYÊN ĐỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  | 160 lượt tải | 4 file đính kèm
  Đây là những SKKN hoặc đề tài khoa học của CBGV có nội dung thuộc chuyên đề CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC. Để xem hoặc tải thông tin mời các bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng.
 • CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  | 183 lượt tải | 3 file đính kèm
  Đây là các SKKN hoặc đề tài khoa học của CBGV có nội dung thuộc chuyên đề quản lý trường học. Để xem thông tin hoặc tải, các bạn click vào biểu tượng tương ứng.
Tài nguyên