Friday, 02/12/2022 - 19:50|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
 • Danh mục sách tham khảo ( Tính đến tháng 4/2018)
  | Trần Thị Huyền Lương | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục tủ sách pháp luật( Tính đến tháng 4/2018)
  | Trần Thị Huyền Lương | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
  | Trần Thị Huyền Lương | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số anh hùng
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHÁT VỌNG SỐNG VÀ YÊU
  | 220 lượt tải | 0 file đính kèm
 • CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
  | 176 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TÔI KỂ EM NGHE CHUYỆN TRƯỜNG SA
  | 180 lượt tải | 0 file đính kèm
 • “Gương hiếu học và tài năng trẻ”
  | 195 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Mãi mãi tuổi hai mươi (Nhật ký chiến tranh)
  | 176 lượt tải | 0 file đính kèm
 • NHỮNG TÂM HỒN LẠC
  | 185 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LỜI GIỚI THIỆU
  | 180 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LUẬT CÔNG ĐOÀN
  | 164 lượt tải | 0 file đính kèm
Tài nguyên