Monday, 04/12/2023 - 09:56|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!
 • Danh mục sách tham khảo ( Tính đến tháng 4/2018)
  | Trần Thị Huyền Lương | 194 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục tủ sách pháp luật( Tính đến tháng 4/2018)
  | Trần Thị Huyền Lương | 230 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
  | Trần Thị Huyền Lương | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số anh hùng
  | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHÁT VỌNG SỐNG VÀ YÊU
  | 228 lượt tải | 0 file đính kèm
 • CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ
  | 182 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TÔI KỂ EM NGHE CHUYỆN TRƯỜNG SA
  | 183 lượt tải | 0 file đính kèm
 • “Gương hiếu học và tài năng trẻ”
  | 198 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Mãi mãi tuổi hai mươi (Nhật ký chiến tranh)
  | 186 lượt tải | 0 file đính kèm
 • NHỮNG TÂM HỒN LẠC
  | 188 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LỜI GIỚI THIỆU
  | 190 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LUẬT CÔNG ĐOÀN
  | 166 lượt tải | 0 file đính kèm
Tài nguyên