Thứ bảy, 20/04/2024 - 08:10|
ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO!

Lịch làm việc

Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
15/04/2024
Cả ngày LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
Tải xuống